Menu

آموزش عکاسی  قسمت اول

بدنه ولنز

 

تالیف محمد ضریح الحسینی (فرامرز حسینی)

 

واما نکاتی کلیدی درباره شناخت دوربین ها و  وسایل ثبت تصویر
برای آشنای با دوربینی که توسط آن تصاویر خود را ثبت میکنیم باید اجزای تشکیل دهنده و نحوه عملکرد آن را بشناسیم از این رو به زبانی ساده و مختصر به شرح آن میپردازیم
 

بدنه (اتاقک تاریک)

محل قرارگرفتن نگاتیو یا سنسور و پردازشگر تصویر ونصب سایر ادوات دوربین میباشد.
شما هر بار با فشردن دکمه دکلانشور( دکمه ثبت عکس) عناصر این اتاقک را برای رویت تصویر و فوکوس (واضح سازی) وتنظیم نور و نهایتاً ثبت عکس ونمایش آن در صفحه نمایش (LCD) و همچنین ذخیره آن فعال مینمایید.
بر روی بدنه دوربین به طور کلی وفارغ از اندازه وحجم آن چند دسته وسیله جهت ثبت عکس نصب وفعال میباشند.
لنز (عدسی) همان روزنه ای است که امروزه به عدسی های کوچک و بزرگ با کیفیت های متنوع مزین شده ومحل عبور نور از محیط بیرون اتاقک تاریک به داخل آن ونهایتاً به رویت و ثبت منجر میشوند که به سه دسته کلی تقسیم میشوند
 

الف: لنز نرمال:

زاویه دیدی برابر با چشم انسان دارد ( حدود ٣٧ درجه)  لاجرم هر چه شما می بینید و بدون دخل وتصرف وبا حفظ طبیعی بودن اندازه ، زوایا واشکال در همه عناصر داخل تصویر  میتواند حس طبیعی بودن ، اعتدال واعتماد را در بیننده تصویر القا کند.

ب: لنز   واید :

 

زاویه دیدی گسترده تر از چشم انسان دارد وبا توجه به ساختار فیزیک عدسی  آن از آنچه شما می بینید گسترده تر ، وسیع تر وبه طبع آن عناصر بیشتری از محیط را در قالب تصویر می بیند این بدان معنا است که ازدیاد عناصر داخل کادر میتواند آشفنگی و در هم بودن وشلوغی تصویر را حادث شود.

 

زاویه دیدی گسترده تر از چشم انسان دارد وبا توجه به ساختار فیزیک عدسی آن از آنچه شما می بینید گسترده تر، وسیع تر وبه طبع آن عناصر بیشتری از محیط را در قالب تصویر می بیند این بدان معنا است که ازدیاد عناصر داخل کادر میتواند آشفنگی و در هم بودن وشلوغی تصویر را حادث شود.

از روی دیگر این لنز قادر است از عناصری که به دوربین نزدیکتر می باشند با اغراق بسیار زیاد تصویری بزرگتر از حد نرمال واز عناصر دورتر نسبت به دوربین تصویری بسیار کوچکتر بسازد این باعث اغراق در دیده شدن سوژه نزدیکتر به دوربین شود .
لازم به ذکر است عناصری که در انتهای کادر قراردارند ودر کنار هم ، بسیار ریزتر از حد نرمال ودر هم فرورفته و باکاهش فاصله بین آنها دیده می شوند که خود بیانگر تجمع و اجتماع در انتهای تصویر میشود و البته فاصله بین عناصر در راستای دید یعنی فاصله دوربین تا سوژه ها زیاد می شود و می تواند عناصر در راستای دید را از محیط انتهای کادر جدا کرده وعناصر نزدیک به دوربین بزرگتر  دیده میشوند وهمچنین تقریباً تمام عناصر در لنز واید دارای وضوح نسبی میباشند وحرکت چه در راستای دید چه در عمق دید تاثیر به سزایی در عدم وضوح یا خروج از کادر ندارد میتوان گفت عمق وضوح این لنز در بیشترین میزان خود می باشد.

نکته آخر درباب لنز واید اعوجاج و انحنای اطراف تصویر میباشد به گونه ای که خطوط صاف در گوشه ها منحنی  دیده شده ودر میانه لنز اعوجاج کمتر است .این اعوجاج در لنز سوپر واید ( فیش آی )تقریباً شکل دایره به خود میگیرد...

 ج: لنز   تله :

لنزی است با زاویه دیدی کمتر از چشم انسان و بسیار جزِئی نگر میباشد این لنز توانای ایجاد وضوح بر روی تمام عناصر در راستای دید را ندارد و تقریبا خود سوژه دارای وضوح بوده ومابقی عناصر محو میگردند این نکته باعث جدای سوژه از محیط شده وسوژه ای مفرد وتنها را حاصل مینمایید لاجرم همین حس فردیّت را به بیننده القا نموده و کوچکترین لرزش دست یا جابه جای سوژه در راستای دید یا عمق کادر باعث خروج از ناحیه دید و وضوح لنز میشود این لنز قادر است از محیط دیدی جزئی وبا قابلیت رویتی نزدیک از سوژه را حاصل کند

این لنز بین عناصر درانتهای کادر فاصله ایجاد مینماید وآنها را محو کرده و همچنین فاصله بین عناصر در راستای دید راکم کرده وباعث محوی آنها به غیر از نقطه فوکوس میشود میتوان گفت عمق وضوح این لنز در  کمترین میزان خود می باشد

منتظر قسمتهای بعدی باشید....

کپی باذکر منبع وامانتداری در متن بلامانع است😊

 

دی ان ان